Menu

570;320;1b656104de6275ad25ed8bde82c1442f2230c3b5570;320;5642c76ecda4c5381947b5fdf3e4ff7c527d98ea570;320;da12da4d7bd7245e28cae7dc0c4798fb5a8dc474570;320;31571b5b738ea35ee71ee3676a16e38e39128b12

Floorplay

FloorPlay is een methode die erop gericht is om als ouder het spel en overig gedrag van je kind te volgen. Dit gebeurt in dagelijkse situaties om zo de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Je neemt de rol van actieve speel-kameraad op je, treedt in het voetspoor van je kind en je volgt je kind met spelen.

Zo zie je wat je kind interesseert en je kind wordt zo gestimuleerd om interactie met je te hebben. Het spoor van je kind volgen betekent voortbouwen op zijn/haar natuurlijke aanleg en interesses.

De methode wordt spelenderwijs aangeboden in de meest veilige ruimte voor het kind: bij voorkeur in de thuissituatie. Dit kan echter ook de peuterspeelzaal/dag-opvang/school zijn van je kind. Er wordt actief gewerkt aan het verbeteren van de interactie tussen ouders en hun kind zodat de ontwikkeling van het kind gestimu-leerd kan worden.


Iedere keer dat je de FloorPlay technieken actief inzet, met de interesses van je kind als leidraad, leert je kind een koppeling te maken tussen haar emoties, ge-drag en uiteindelijk de woorden die hierbij horen. Het uitdrukken van emoties (in gebaar of woord) helpt je kind verder in haar ontwikkeling.